שמות אבני החושן וסגולתם הטבעית

שמות אבני החושן וסגולתם הטבעית

שם אבני החושן וסגולתם הטבעית

שמות אבני החושן וסגולתם הטבעית

שבט שם האבן צבע האבן מוצאו סגולתה
ראובן אודם, רובי"ן אדום דם סלע מהים שנקרא בשם בלאשו סגולתו שכל אשה שנושאתו אינה מפלת לעולם נפלים ואמרו שהוא טוב לאשה המקשה לילד, ואם היו שוחקים אותו ומערבים אותו באכילה ובשתיה מועיל הרבה להריון כדודאים שמצא ראובן
שמעון פטדה ירוקה ארצות כוש סגולת האבן הזאת של פטדה שהיא מקררת את הגוף וע"כ היא מצויה בארצות כוש שהם חמים ושטופי זמה וצריכים אליה לקרר אותם וזהו שכתוב (איוב כח) לא יערכנה פטדת כוש, יחס אותה לכוש שהיא מצויה בארץ כוש
לוי ברקת סגולת האבן הזאת שהיא מחכימת פתי ומאירת העינים מלבד שמשתמשין בעצם גופה כמו שמשתמשין באור הנר ואומרים כי אם שוחקין אותה ומערבים במאכל ובמשתה או בשאר הסמים יועיל הרבה מאד להחכים ולפתוח הלב.
יהודה נפך, זמורא, אזמרגדין ירוק סגולת האבן הזאת שכל מי שנושאם אויביו הופכין לו עורף ולכך נקרא נפך
יששכר ספיר תכלת סגולת אבן זה שהוא טוב לאור העינים ולכך מעבירין אותו על העינים, וכן ואמרו האבן הזאת תועיל לכל כאב ונפיחה באיזה מקום שתהיה בגוף
זבולון יהלום לבן סגולת האבן שמביאה שינה על האדם
דן לשם
נפתלי שבו טורקיז סגולת האבן הזאת שהיא מושכת האדם על הרכב ומצלחת אותו בענין הרכיבה כל ימיו ולכך נקראת שבו ועל שהיא מחברת אותו אל הרכב נתנה לנפתלי שהיא לשון חבור
גד אחלמה, קריסטאל סגולת האבן הזאת שמחזקת את הלב שלא ירך בלכתו למלחמה ולכך נקראת אחלמה מלשון חוזק
אשר תרשיש גוון השמן סגולת האבן הזאת לעכל המאכל, וכל שכן למי ששוחק אותה ומערבה במאכלו ונעשה בזה עב ושמן והוא שכתוב (בראשית מט) מאשר שמנה לחמו.
יוסף שהם סגולת אבן זה לתת חן לאדם בעיני כל רואיו ונקראת שהם, ויש בה אותיות השם, על שם (שם לט) ויהי ה' את יוסף ויהי איש מצליח,וכתיב (שם) ויתן חנו בעיני שר בית הסהר ומי שנושאה בבית המלכות תועיל הרבה ויצליח ויהיו דבריו נשמעים.
בנימין ישפה כמה צבעים אדומה שחורה ירוקה סגולת האבן הזאת לעצור הדם

 

כתיבת תגובה